Zsebők Zoltán szakrendelő
Cím: 1183 Budapest, Thököly út 3.


Cím nagyobb térképen való megjelenítése


 Intézetünkben elsősorban  XVIII. kerületi lakosok illetve XVIII. kerületi házi - vagy szakorvosi beutalóval érkező betegek ellátását végezzük.
 
Tájékoztató a betegfogadásról

Az Intézetbe érkező betegek felvétele a betegirányító pultnál történik.
Munkanapokon reggel 6 óra 30 perckor fogadják az első beteget felvételre, az utolsót pedig este 18 óra 30 perckor. 

A szakrendelésekre történő bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- TAJ-kártya
- lakcím kártya
- személyi igazolvány

Bejelentkezésnél, a beutaló-köteles szakrendelések esetében, a beutalót be kell mutatni.
 
Előjegyzési rendszer 
A bevezetett előjegyzési rendszerrel a szakrendelésekre történő bejutást könnyítjük meg azzal, hogy időpont egyeztetéssel a beteg és az orvos számára is kiszámíthatóbbá tehetjük az ellátást, csökkenthetjük a várakozási időt. Az előjegyzéshez szükség van TAJ-kártyára és saját telefonszámra arra az esetre, hogy értesíteni tudjuk az előjegyzett betegeket, ha váratlan esemény miatt a rendelés elmaradna. Az időpontkérés több módon történhet:
- Személyesen: a betegirányító munkatársainál, szakrendelésekre történő bejelentkezések
   alkalmával.
- Személyesen: a betegellátás során az adott szakrendelésen a következő megjelenés,
   kontroll időpontját lehet egyeztetni.
- Telefonon: Hétköznap 8 - 16 óráig a 297-1252, 297-1253 telefonszámokon. 16 óra után
  nem lehetséges az előjegyzés kérés telefonon. 
 
 
Csak beutaló-köteles szakrendelés:
RTG
Laboratórium
ODM
EKG vizsgálat
 
Sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából:
Laboratórium
Tüdőszűrő
Tüdőgondozó
 

Beutaló- és előjegyzés köteles szakrendelések:
- Allergiológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Angiológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Endokrinológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Gyógymasszázs (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Ideggyógyászat (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Kardiológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Orthopédia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Proctológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Reumatológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Fizikoterápia (időpontkérés az Osztálytól)
- Diabetológia (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/173. mellék)
- Gasztroenterológia (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/106. mellék)
- Gyógytorna (időpontkérés az Osztálytól)
- Mammografia (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/107. mellék)
- Szájsebészet (időpontkérés az Osztálytól)
- Tüdőgondozó (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/102. mellék, sorszám szükséges a
   bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Ultrahang (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/107. mellék)

Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető szakrendelések:
- Sebészet
- Tüdőszűrő (sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Fül-orr-gégészet (időpontot lehet kérni a Betegirányítótól)
- Nőgyógyászat (időpontot kell kérni a Betegirányítótól)
- Bőrgyógyászat
- Dietetikai szaktanácsadás (időpontkérés az Osztálytól rendelési időben:
   hétfő: 10:30-13:30, szerda: 08:00-11:00, 297-12-10/156. mellék)
- Onkológia Gondozó (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Szemészet (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Urológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Fogászat (időpontkérés az Osztálytól)
 
Nem kell a betegirányító pultnál bejelentkezni az alábbi szakrendelések igénybevételekor:
- Foglalkozás-egészségügy
- Fogszabályozás
- Háziorvosi rendelések
- Munkaalkalmasság
- Szájhigiénia
- Laboratórium (beutalóköteles + sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó
   automatából)
- Tüdőgondozó (beutalóköteles + sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó
   automatából)
- Tüdőszűrő (sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Fogászat (időpontkérés az Osztálytól)
- Szájsebészet (beutalóköteles + időpontkérés az Osztálytól)


TAJ - ellenőrzés, járulékfizetés 
A szociális hozzájárulási adó összege havi 7050 Ft, amennyiben azt munkáltatója nem fizeti. A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,
- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerinti

   megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével,
- személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.
  
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jét követően a jogviszony hiánya esetén, az OEP köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adóhatóságnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi-szolgáltatási járulékot - a mulasztás szankcióival együtt - az elévülési idő figyelembe vételével behajtja. Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, úgy szíveskedjék jogviszonyának rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtenni. A jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseit a 06-40-200-781 telefonszámon teheti fel

 

 

A BETEG JOGAI

 

Az 1997. évi Egészségügyi törvény értelmében a beteg az alábbi jogokkal, kötelezettségekkel bír:

A beteg jogai:

- Az egészségügyi ellátáshoz való jog

- Az emberi méltósághoz való jog

- A kapcsolattartás joga

- A tájékoztatáshoz való jog

- Az önrendelkezéshez való jog

- Az ellátás visszautasításának joga

- Az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga

- Az orvosi titoktartáshoz való jog

 

A beteg kötelezettségei:

- Tiszteletben tartani az intézményi rendet.

- Az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

- A jogszabályban előirt személyes adatait, hitelt érdemlően igazolni.

- A beteg és a hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

- A betegellátás zavartalansága érdekében kérjük a betegeket és hozzátartozóikat, hogy a vizsgálathoz szükséges ideig tartózkodjanak a Szakrendelő területén.

 

Tájékoztatjuk a betegeket, hogy Intézményünkben az egészségügyi- és személyes adatok kezelése kizárólag a betegellátás céljából történik.

 

Kérjük észrevételét, javaslatát jelezze felénk a Betegirányító munkatársainál található formanyomtatványon.

 

A beteg jogosult az egészségügyi ellátásával kapcsolatban szóban, vagy írásban panaszt tenni.

Panasz esetén bizalommal forduljon az ügyvezető igazgatóhoz, valamint helyetteseihez.

 

Betegjogi képviselő elérhetősége


A következőkre hívjuk fel a figyelmét:
 

A Szakrendelő egész területén tilos a dohányzás!
Kérjük mobil telefonját, kapcsolja ki a vizsgáló helyiségekben és vigyázzon intézményünk rendjére és tisztaságára!
 
Megőrzést és felelősséget értékeikért nem vállalunk!